Θετικό αποτύπωμα άνθρακα μέσα στο 2021


Η EY παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι φιλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα μέσα στο 2021, θέτοντας ως στόχους την ουσιαστική μείωση των απόλυτων εκπομπών άνθρακα και την αφαίρεση ή αντιστάθμιση μεγαλύτερων ποσοτήτων άνθρακα από αυτές που εκπέμπει. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τα επτά βασικά στοιχεία του σχεδιασμού της για την επίτευξη αρνητικού αποτυπώματος άνθρακα το 2021, τη μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα κατά 40%, καθώς και την επίτευξη μηδενικής καθαρής κατανάλωσης άνθρακα (net-zero) το 2025.

Η δέσμευση της ΕΥ για βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης εταιρικής στρατηγικής “NextWave” και της φιλοδοξίας του οργανισμού να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ανακοίνωση αυτή, έρχεται σε συνέχεια της επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα από την EY σε παγκόσμιο επίπεδο, τον Δεκέμβριο του 2020, και καταδεικνύει τη δέσμευση του οργανισμού απέναντι στο περιβάλλον και την επίτευξη μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης. Τα βασικά επιμέρους στοιχεία της νέας φιλοδοξίας της EY, είναι τα ακόλουθα:

  • Η μείωση των εκπομπών από επαγγελματικά ταξίδια κατά 35% μέχρι το 2025, σε σχέση με τo 2019.
  • Η μείωση της συνολικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα γραφεία και η προμήθεια 100% ανανεώσιμης ενέργειας για την κάλυψη των υπολοίπων αναγκών της EY, με συμμετοχή, παράλληλα, στην RE100, μια ομάδα σημαντικών επιχειρήσεων που έχουν δεσμευτεί για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2025.
  • Η σύναψη εικονικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Digital Power Acquire Settlement – VPPA), για την εισαγωγή στα εθνικά δίκτυα μεγαλύτερης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από όση καταναλώνει η EY.
  • Η χρήση εργαλείων που θα επιτρέπουν στις ομάδες της EY να υπολογίζουν και, στη συνέχεια, να μειώνουν την ποσότητα άνθρακα που εκπέμπεται κατά την εκτέλεση έργων για πελάτες της ΕΥ.
  • Η υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στη φύση, καθώς και τεχνολογιών μείωσης άνθρακα, για την απομάκρυνση από την ατμόσφαιρα ή την αντιστάθμιση μεγαλύτερης ποσότητας άνθρακα από όση εκπέμπει η EY, κάθε χρόνο.
  • Η επένδυση σε υπηρεσίες και λύσεις που βοηθούν τους πελάτες της EY να μειώσουν την εξάρτηση των επιχειρήσεών τους από τον άνθρακα, με κερδοφόρο τρόπο, και παροχή λύσεων σχετικά με προκλήσεις και ευκαιρίες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Η αξίωση της EY από το 75% των προμηθευτών της, για καθορισμό στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την επιστήμη, το αργότερο έως το 2025.

Νέες λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, για την υποστήριξη των πελατών στην επίτευξη των στόχων τους

Οι ομάδες της EY σε ολόκληρο τον κόσμο, αναπτύσσουν ένα σύνολο νέων λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για τους πελάτες τους. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απομάκρυνση από τον άνθρακα, ενώ, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις τους δημιουργούν και προστατεύουν την αξία. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει οι ομάδες της ΕΥ, για την επίτευξη αρνητικού αποτυπώματος άνθρακα.

Η EY συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και να μετασχηματίζει τις δραστηριότητές της. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ομάδες της EY συνεργάστηκαν με πελάτες για να βοηθήσουν στην εφαρμογή αλλαγών στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ευέλικτης εργασίας και της αυξημένης χρήσης τεχνολογιών απομακρυσμένης εργασίας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών. Η EY συνεργάζεται, επίσης, στενά με πελάτες στους κλάδους των αεροπορικών εταιρειών και της φιλοξενίας, για την επίτευξη αυτού του στόχου και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων.

Η ανακοίνωση αυτή, έρχεται σε σειρά άλλων δράσεων που έχει αναλάβει η EY για τη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης του οργανισμού και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι η EY διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο έχει αναπτύξει ένα βασικό σύνολο κοινών μετρήσεων και γνωστοποιήσεων σχετικά με τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, για τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Στην ΕΥ έχουμε συνειδητοποιήσει, εδώ και αρκετά χρόνια, ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια απειλή που μας αφορά όλους και έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας, τόσο ως ευρύτερου οργανισμού, όσο και ατομικά. Οι στόχοι που θέσαμε για το 2021 και το 2025 είναι φιλόδοξοι, αλλά το επιτυχημένο, μέχρι σήμερα, ταξίδι μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, μας γεμίζει με την αισιοδοξία ότι θα τους πετύχουμε.

»Παράλληλα, δεσμευόμαστε, μέσω του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2008, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας στις δικές τους ξεχωριστές προσπάθειες για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, μέσω της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, βοηθώντας τους να θέσουν τα θεμέλια για ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον».

naftemporiki.gr

Source website link

Επίσπευση της ανανέωσης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας


Την επίσπευση του προγράμματος ανανέωσης στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης παρουσιάζοντας το πλαίσιο της νέας Στρατηγικής του Διαχειριστή για την περίοδο 2021-2024 σε πρόσφατη εκδήλωση.

«Το Πρόγραμμα Ανανέωσης Παγίων πρόκειται να επισπευστεί λαμβάνοντας υπόψιν κρίσιμους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία του, όπως η παλαιότητα των στοιχείων του Συστήματος, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πυκνώνουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, η απειλή της κυβερνοασφάλειας, η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και το νέο περιβάλλον της ενεργειακής αγοράς», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ.Μανουσάκης.

Η νέα στρατηγική θα περιλαμβάνει επίσης την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. «Πέραν των βασικών περιουσιακών στοιχείων του, όπως οι Γραμμές Μεταφοράς, οι Υποσταθμοί και τα ΚΥΤ, ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει μεγάλες εκτάσεις γαιών, κτηριακές υποδομές, εταιρικό στόλο, οπτικές ίνες ενώ επιπλέον εξετάζει την ανάπτυξη facts centers στις εγκαταστάσεις του», σημείωσε ο κ. Μανουσάκης.

Ανέφερε ακόμη ότι ο ΑΔΜΗΕ προτίθεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις νέες δραστηριότητες και τους νέους κλάδους της ενεργειακής μετάβασης, με την ανάληψη της ευθύνης για το υποβρύχιο δίκτυο διασυνδέσεων των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, την προσθήκη έργων αποθήκευσης στις νησιωτικές διασυνδέσεις και τη συμμετοχή του σε διεθνείς κοινοπραξίες για έργα Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης.

«Το όραμα του Διαχειριστή για την επόμενη τετραετία είναι να εξελιχθεί σε τεχνολογική εταιρεία αξιοποίησης υποδομών και τεχνογνωσίας», κατέληξε ο κ. Μανουσάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Resource website link

Η ιστορία δείχνει ότι η κεντρική Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακραίες ξηρασίες


Οι coverage makers που ανησυχούν για τη λειψυδρία ενδεχομένως να μην έχουν ακόμα συλλάβει το μέγεθος των ξηρασιών που επιφυλάσσει το μέλλον για τις οικονομίες της κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Την τελευταία δεκαετία όλο και πιο συχνά φαινόμενα ξηρασίας επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, στις αγροτικές για παράδειγμα εργασίες.

Το 2018 ήταν ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια που καταγράφηκε στη Γερμανία «στεγνώνοντας» τις μεταφορές του ποταμού Ρήνου και προκαλώντας σχεδόν 4 δισ. δολάρια ζημιές στις ασφαλιστικές σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Η πίεση για το νερό αυξάνεται», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο περιοδικό «Nature Communications» προειδοποιεί ότι η Γερμανία και άλλα μέρη της ηπείρου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ξηρασίες διάρκειας δεκαετιών, έχοντας προηγουμένως υποφέρει από μεγάλες περιόδους παρόμοιων φαινομένων στο παρελθόν.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, στο μέλλον η Γερμανία μπορεί να αντιμετωπίσει ακραίες ξηρασίες που προκαλούν τεράστια ζημιά στη σύγχρονη γεωργία και την δασοκομία μας», έγραψε η Μόνικσα Λονίτα-Σολτς, επιστήμονας στο Helmholtz Association of German Study Centres.

BLOOMBERG

Επιπλέον, πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών, η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί επίσης τήξη των πάγων σε μέρη όπως η Γροιλανδία. Η συνεχής απελευθέρωση δισεκατομμυρίων τόνων παγωμένου νερού στον Ατλαντικό με την πάροδο των ετών αλλάζει τα ωκεάνια ρεύματα που μεταφέρουν ζεστά ρεύματα βόρεια.

Δύο παρόμοια επεισόδια στο μακρινό παρελθόν οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι οι ακραίες ξηρασίες μεγάλης διάρκειας συνδέονται με τις ψυχρές συνθήκες στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

«Η γενική συναίνεση της επιστημονικής κοινότητας είναι ότι η κυκλοφορία των ωκεανών στον Βόρειο Ατλαντικό πιθανότατα θα εξασθενίσει», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης. “«Αν αυτό συμβεί και υπάρχει επίσης μια φάση μειωμένης ηλιακής δραστηριότητας λόγω της φυσικής μεταβλητότητας, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι δεκαετίες μεγάλης διάρκειας όπως αυτές που βίωσαν την τελευταία χιλιετία – θέτοντας τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις», κατέληξαν.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Bloomberg

Source website link

Συμφωνία για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου με την Ελλάδα


H κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή της εξέτασε και ενέκρινε το κείμενο της εναρμονισμένης συμφωνίας για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας και εξουσιοδότησε τον υπουργό Οικονομίας, Κρέσνικ Μπεκτέσι, να υπογράψει τη συμφωνία αυτή με την κυβέρνηση της Ελλάδας, αναφέρει ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

«Με τη συμφωνία αυτή για την από κοινού κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού με την Ελλάδα θα καταστεί δυνατή η διασύνδεση της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με στόχο την ενίσχυση της διαφοροποίησης, της ανταγωνιστικότητας και της διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην περιοχή. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν, επίσης, με την αναβάθμιση των περιφερειακών υποδομών και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά, καθώς και με τη διασφάλιση των απαραιτήτων ποσοτήτων φυσικού αερίου για όλους τους καταναλωτές στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC), συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Μακεδονίας» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο διασυνδετήριος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας θα ξεκινά από τη Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης και θα καταλήγει στην πόλη Στιπ της Βόρειας Μακεδονίας.

Με βάση τις προβλέψεις του Συμφώνου Κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές, ο ΔΕΣΦΑ θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει το ελληνικό τμήμα. Ο αγωγός θα έχει μήκος 50 χλμ. θα ξεκινά από την περιοχή της Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης και θα καταλήγει στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή των Ευζώνων.

Αντιστοίχως, το τμήμα του αγωγού εντός της εθνικής επικράτειας της Βόρειας Μακεδονίας θα έχει μήκος 110 χλμ. και θα εκτείνεται έως την πόλη Στιπ. Την ανάπτυξη και λειτουργία του θα αναλάβει η κρατική Eταιρεία Aξιοποίησης Eνεργειακών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας (NER).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Resource hyperlink

Φιναλίστ το Ηράκλειο και τα Νέα Μουδανιά στην Eυρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας


Δύο ελληνικοί Δήμοι, το Ηράκλειο στην Κρήτη και τα Νέα Μουδανιά στη Χαλκιδική, αναδεικνύονται υποψήφιοι προς βράβευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020, τη διευρυμένη ευρωπαϊκή εκστρατεία για βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και μετακινήσεων, που προωθεί η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το θέμα της εκστρατείας για το 2020  είναι η «Κινητικότητα μηδενικών εκπομπών για όλους» και αποτελεί έναν  από τους κεντρικούς πυρήνες πολιτικής του υπουργείου. 

Συνολικά, θα δοθούν 4 βραβεία :

1. Βραβείο Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – Κατηγορία «μεγάλες πόλεις»

2. Βραβείο Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – Κατηγορία «μικρές πόλεις»

3. Βραβείο Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

4. Βραβείο Αστικής Οδικής Ασφάλειας

Η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων των τελικών νικητών στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 19 Απριλίου 2021.  Οι τελικές τριάδες των πόλεων επιλέχθηκαν από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών και οι τέσσερις νικητές θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής τελετής απονομής βραβείων. 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης εντάσσεται στην τελική τριάδα πόλεων – φιναλίστ στην κατηγορία «Αστική Οδική Ασφάλεια». Η επιτροπή αξιολόγησης επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι εντυπωσιάστηκε από τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των μετακινήσεων που  λειτούργησαν,  σε συνάρτηση με την εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης της ταχύτητας των οχημάτων κοντά σε σχολεία. Αυτή η πρακτική μάλιστα, σημειώνει η επιτροπή,  οδήγησε και άλλους φορείς και οργανισμούς -όπως τα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης- να ζητήσουν τη λήψη παρόμοιων μέτρων.

Ο Δήμος Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής εντάσσεται στην τελική τριάδα πόλεων στην  κατηγορία «μικρές πόλεις». Η επιτροπή αξιολόγησης κάνει ειδική αναφορά στη μεγάλη γκάμα μέτρων μόνιμης βιώσιμης κινητικότητας που παρουσίασε ο Δήμος και ειδικότερα στη δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων, περιπτέρων και σταθμών στάσης και ξεκούρασης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των πεζοδρομίων της πόλης. 

Επισημαίνεται ότι παρόλο που η εκστρατεία του 2020 διεξήχθη εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, η συνολική συμμετοχή των Δήμων ήταν μεγάλη (2.945 πόλεις). Η Ελλάδα μάλιστα κατάφερε να αυξήσει τις δικές της συμμετοχές κατά 1 πόλη (σύνολο ελληνικών συμμετοχών 87 πόλεις), καθώς και να κατακτήσει την  4η θέση στο σύνολο των Δήμων που πληρούν τα κριτήρια για βράβευση (35 από τις συμμετέχουσες πόλεις εντάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία).

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης δήλωσε ότι η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» είναι ο  σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας.

Η «Κινητικότητα μηδενικών εκπομπών για όλους» που είναι το θέμα της φετινής ευρωπαϊκής εκστρατείας αντικατοπτρίζει τους φιλόδοξους στόχους μιας Ευρώπης ουδέτερου άνθρακα έως το 2050, βάσει και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του Inexperienced Deal. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η  Ηλεκτροκίνηση, το Ποδήλατο, η προσβασιμότητα και η πεζή μετακίνηση είναι  βασικοί τομείς πολιτικής της πράσινης ατζέντας του». 

Resource connection

Σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης αποβλήτων από το παλαιό Λατομείο Μουζάκη


Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων από το παλαιό Λατομείο Μουζάκη στην Πεντέλη. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προ έξι μηνών, ετέθη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρόβλημα της παράνομης εναπόθεσης μπάζων στο Πεντελικό όρος, η οποία εντάθηκε λόγω της μη ύπαρξης προβλεπόμενων χώρων για τη συγκέντρωση των ΑΕΚΚ. Με τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων και την υλοποίηση από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δασαρχείου, κατέστη πλέον εφικτή μια οργανωμένη και περιβαλλοντικά ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εύρεση ειδικών χώρων υποδοχής και επεξεργασίας των ΑΕΚΚ, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την πραγματοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων.

Το υπουργείο σημειώνει ότι μέχρι και σήμερα έχουν απομακρυνθεί 120 φορτηγά με απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ενώ οι εργασίες αποκομιδής συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση στο σημείο, με την αρωγή του Δήμου Πεντέλης, του ΣΠΑΠ και του Δασαρχείου, σε μια προσπάθεια για τη σταδιακή αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος του Πεντελικού όρους.

Στο σημείο βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες ο υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, παρουσία της δημάρχου Πεντέλης, Δήμητρας Κεχαγιά, του προέδρου του Συλλόγου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Βλάσση Σιώμου και του δασάρχη Πεντέλης, προκειμένου να είναι παρόντες στην εκκίνηση της διαδικασίας απομάκρυνσης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που επί χρόνια είχαν παράνομα απορριφθεί στην περιοχή.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε ότι «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε εικόνες σαν κι αυτές που αντικρίσαμε στο Πεντελικό όρος με σωρούς από μπάζα και σκουπίδια, πεταμένα επί χρόνια εδώ κι εκεί. Εμείς στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεργαζόμαστε στενά με τα Δασαρχεία, τους Δήμους και τους πάντα δραστήριους εθελοντές, ώστε να απαλλάξουμε τα οικοσυστήματα από τα κάθε είδους σκουπίδια που πνίγουν τα βουνά και τα περιαστικά μας δάση. Δε σταματάμε, όμως, εκεί. Προχωράμε στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων και αυξάνουμε τον δασικό μας πλούτο με 30 εκατομμύρια δένδρα, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και την ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Ένα έργο σημαντικό, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης».

Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, επεσήμανε ότι «Συντονισμένα, με τα συστήματα που διαχειρίζονται απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, προχωρούμε στη γιγαντιαία αυτή επιχείρηση, η οποία θα απαλλάξει τον χώρο από αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, που δείχνει πραγματικά πόσο προβληματικό ήταν το σύστημα μέχρι χθες. Στο εξής, δεν αρκεί μόνο η απομάκρυνση των αποβλήτων. Σε άριστη συνεργασία με το δασαρχείο Πεντέλης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται, ούτως ώστε αυτή η κατάσταση να μην επαναληφθεί».

 

Source link

Νέο σύστημα διαχείρισης των συσκευασιών από τα φυτοφάρμακα μελετά το υπουργείο


Στη δημιουργία ενός Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας φυτοφαρμάκων προχωρούν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα υλικά λόγω του περιεχομένου τους, με τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα να αποτελούν το 31% (στοιχεία ΥΠΕΚΑ 2015) της συνολικής παραγωγής αποβλήτων.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα απόβλητα κτηνοτροφίας, τα υπολείμματα καλλιεργειών, πλαστικά δοχεία φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων και τα πλαστικά εξαρτήματα θερμοκηπίων.

Τι συμβαίνει σήμερα

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Σ.Φ.Π.) απορρίπτονται, μετά το άδειασμά τους, στα σημεία υδροληψίας όπου χρησιμοποιήθηκαν.

Εν συνεχεία, εφόσον μαζευτούν πολλές συσκευασίες αν δεν θαφτούν, καίγονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση επικίνδυνων ουσιών με τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων να αποτελούν άμεσο κίνδυνο τόσο για τη μόλυνση των υδάτων και γενικά για το περιβάλλον όσο και την ανθρώπινη υγεία.

Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «η καύση απελευθερώνει τοξικές ουσίες όπως, φουράνια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες (από τα υπολείμματα φαρμάκων) διοξίνες και αιωρούμενα σωματίδια (από τα υλικά συσκευασίας)».

Πρόσθεσαν ακόμη πως «οι κενές συσκευασίες των φυτοφαρμάκων, εκ των πραγμάτων θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα, βλαβερά για το περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργανισμό. Ωστόσο, αν ακολουθηθούν συγκεκριμένοι κανόνες επεξεργασίας των συγκεκριμένων αποβλήτων, όπως το τριπλό ξέπλυμα μετά τη χρήση, τα συγκεκριμένα απόβλητα μπορεί να ανακυκλωθούν και να μη προκαλέσουν καμία βλάβη στο περιβάλλον. Αν η επεξεργασία τους γίνει στην πηγή οι κίνδυνοι και τα κόστη περιορίζονται, διαφορετικά η δαπάνη είναι πολύ μεγάλη».

Δεν απέδωσε το ισχύον σύστημα

Στη χώρα μας σήμερα εφαρμόζεται το «Πρόγραμμα συλλογής πλαστικών κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων». Ξεκίνησε το 2013 πιλοτικά από Θεσσαλία και εν συνεχεία επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά, θεωρητικά, Δήμους που έχουν μεγάλο πρόβλημα και εστιάζει στη συλλογή από συγκεκριμένα σημεία των Δήμων, σε ώρες και μέρες που ανακοινώνονται.

Μετά τη χρήση τους, οι συσκευασίες πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία του τριπλού ξεπλύματος, για να μπορούν να διαχειριστούν ως μη επικίνδυνα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις στέλνονται δείγματα για ανάλυση, σε εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων.

Στη συνέχεια όσες συσκευασίες έχουν περάσει από οπτικό έλεγχο των γεωπόνων, συλλέγονται σε ειδικές σακούλες και μεταφέρονται σε εταιρείες διαχείρισης πλαστικών. Αυτές από τη μεριά τους δεματοποιούν ή κοκκοποιούν τα πλαστικά και τα διανέμουν σε βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη.

«Δυστυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Και η ευθύνη γι’ αυτό ανήκει κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης και παιδείας για τους κινδύνους που απορρέουν από τη μη σωστή συλλογή των συσκευασιών των φυτοφαρμάκων» σημείωσαν στελέχη του ΥΠΑΑΤ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πρόταση που προκρίνεται

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, Γιώργο Στρατάκο να αναζητηθούν τρόποι για την εφαρμογή σε νέα βάση του προγράμματος ανακύκλωσης των συσκευασιών από τα φυτοφάρμακα.

Τελική πρόταση μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, καθώς πολλές είναι οι ιδέες που βρίσκονται στη διαδικασία της επεξεργασίας, ενώ οι κατευθύνσεις της τελικής πρότασης θα πρέπει να συζητηθούν και με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕ).

Ενδιαφέρον ωστόσο προκαλεί μια από τις προτάσεις που κινείται στη φιλοσοφία του κυπριακού μοντέλου.

Όπως ανέφεραν στελέχη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων «με την συγκεκριμένη πρόταση, κάθε αγρότης που αγοράζει οποιοδήποτε φυτοφάρμακο, θα “χρεώνεται” στο ΑΦΜ του» συμπληρώνοντας ότι «μόλις ο αγρότης χρησιμοποιήσει το φυτοφάρμακο, δεν θα πετάει τη συσκευασία, αλλά για να ξεχρεωθεί, θα είναι υποχρεωμένος να το επιστρέφει σε ειδικό χώρο και σε ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται στον αύλειο χώρο του καταστήματος πώλησης των φυτοφαρμάκων. Τότε και μόνο τότε, αφού δηλαδή διαπιστωθεί η επιστροφή της συσκευασίας, θα ξεχρεώνεται το ΑΦΜ του αγρότη».

Από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας που θα συλλέξουν τις συσκευασίες από τα σημεία εναπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η εναπόθεση των συσκευασιών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί το τριπλό πλύσιμο στο μέρος όπου και χρησιμοποιήθηκαν.

«Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά, η επιστροφή της συσκευασίας λαμβάνει υποχρεωτικό χαρακτήρα αφού κανένας αγρότης δεν θα μπορεί να προβεί σε νέα αγορά φυτοφαρμάκου αν δεν έχει επιστρέψει την προηγούμενη συσκευασία» σημειώνουν και φέρνοντας ως παράδειγμα το ανάλογο εγχείρημα που εφαρμόζεται στη Βραζιλία όπου «ανακυκλώνεται το 95% των συσκευασιών που συλλέγονται.

Τι ισχύει στην Κύπρο

Τη διαδικασία συλλογής και διαχείρισης των συσκευασιών φυτοφαρμάκων από όλες τις επαρχίες της Κύπρου έχουν αναλάβει η Eco-friendly Dot Κύπρου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας μαζί με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας.

Οι συσκευασίες φυτοφαρμάκων συλλέγονται με την βοήθεια ειδικών κάδων χρώματος πορτοκαλί, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε σημαντικό αριθμό καταστημάτων σε όλη την Κύπρο όπου πωλούνται τα φυτοφάρμακα.

Οι υπεύθυνοι καταστημάτων όπου και έχουν τοποθετηθεί οι συγκεκριμένοι κάδοι πρέπει να ενημερώνουν τους γεωργούς για την προβλεπόμενη διαδικασία συλλογής και να τους παραδίδουν από μια άδεια σακούλα προκειμένου να μπορούν να μαζεύουν τις άδειες συσκευασίες και να τις επιστρέφουν στα επιλεγόμενα σημεία.

Supply link

Αφρικανοί ελέφαντες και δεκάδες θαλάσσια θηλαστικά εισήλθαν στο τούνελ της εξαφάνισης


Στην Κόκκινη Λίστα Απειλουμένων Ειδών εισήλθαν οι αφρικανικοί ελέφαντες την ίδια στιγμή που νέα μελέτη αναφέρει ότι δεκάδες θαλάσσια θηλαστικά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης.

Οι ελέφαντες αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά ζώα της αφρικανικής ηπείρου κατέχοντας σημαίνοντα ρόλο τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στην ζωή των ανθρώπων.  Ήταν γνωστό ότι μια σειρά από αιτίες με κυριότερες την λαθροθηρία αλλά και την συνεχή απώλεια των εδαφών που ζουν συρρίκνωναν τους πληθυσμούς των ελεφάντων. Μάλιστα πρόσφατα γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει ένα είδος ελεφάντων σε όλη την ήπειρο όπως πιστευόταν αλλά δύο αφού οι ελέφαντες των δασών διαφέρουν από εκείνους της σαβάνας.

Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) που συντάσσει τον κατάλογο των ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση (Κόκκινη Λίστα Απειλουμένων Ειδών) ενέταξε και τα δύο είδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IUCN οι πληθυσμοί του αφρικανικού ελέφαντα των δασών συρρικνώθηκαν σε ποσοστό 86% τα τελευταία 31 έτη ενώ οι πληθυσμοί των ελεφάντων της σαβάνας μειώθηκαν κατά 60% τα τελευταία 50 έτη.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να αντιληφθεί ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας των ελεφάντων και προσπάθειες αύξησης των πληθυσμών του ο κίνδυνος εξαφάνισης στο πολύ κοντινό μέλλον είναι ορατός. Οι επιστήμονες δηλώνουν ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη αρκεί να υπάρξει οργανωμένη προσπάθεια στην οποία να συμμετέχουν φυσικά πάνω από όλα οι κυβερνήσεις των χωρών που ζουν οι ελέφαντες.

Όμως οι προβλέψεις είναι μάλλον δυσοίωνες αφού παρά τα μέτρα που λαμβάνονται η λαθροθηρία κυρίως για το ελεφαντόδοτο όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι εντείνεται. Παράλληλα μοιάζει πρακτικά αδύνατη η παρεμπόδιση της αποψίλωσης των δασών για την δημιουργία νέων εκτάσεων καλλιέργειας, εξόρυξης ή δημιουργίας οικισμών.

Την ίδια στιγμή επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Όρεγκον αναφέρει πραγματοποίησαν μια μελέτη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται 126 είδη θαλάσσιων θηλαστικών ανάμεσα στα οποία φάλαινες, δελφίνια, πολικές αρκούδεςμ θαλάσσιοι λέοντες, φώκιες. Διαπίστωσαν ότι σχεδόν το σύνολο αυτών των ειδών, ένα ποσοστό 98%, αντιμετωπίζει κινδύνους ενώ το 25% των ειδών που μελετήθηκαν έχουν ήδη εισέλθει στο μονοπάτι που οδηγεί στην εξαφάνιση τους.

Κλιματικές αλλαγές, εντατική αλιεία και μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι οι βασικές αιτίες του προβλήματος και όπως και στην περίπτωση των ελεφάντων οι προβλέψεις για αναστροφή αυτής της κατάστασης δεν είναι με το μέρος των απειλούμενων ειδών.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από IUCN

Source hyperlink

Κατατέθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Σαλαμίνας


Κατατέθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στις 24 Μαρτίου 2021, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Μόνιμης Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση  του υπουργείου υποδομών,  μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα προχωρήσουν τα προεπιλεγέντα σχήματα στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για τη συνέχεια του διαγωνισμού μέχρι τη συμβασιοποίηση του έργου. Το έργο θα έχει κατασκευαστική διάρκεια 5 έτη και προϋπολογισμό 350 εκ. €.

Η περιβαλλοντική μελέτη του έργου περιλαμβάνει αναλυτικά:

• Το οδικό τμήμα σύνδεσης του Ανισόπεδου Κόμβου του Περάματος με τη Λεωφόρο Σχιστού συνολικού μήκους 4,5 χλμ, ώστε να παρακάμπτεται ο Δήμος Περάματος

• Την υποθαλάσσια ζεύξη με Οδική Σήραγγα μήκους 1 χλμ. από το Πέραμα έως το νησί του Αγίου Γεωργίου

• To οδικό τμήμα από το νησί του Αγίου Γεωργίου μέχρι το νησί της Σαλαμίνας και τις οδικές συνδέσεις με την πόλη της 

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών, κ. Γιώργος Καραγιάννης  δήλωσε ότι: «Ένα έργο δύσκολο, για το οποίο δούλεψαν συστηματικά οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ένα έργο εξαιρετικά περίπλοκο, που έχει πραγματικά περάσει από ‘‘40 κύματα’’, μετά από πολλά χρόνια μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με την καθοδήγηση του Υπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. 

Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θα αναβαθμίσει όλη τη Δυτική Αττική και κυρίως, την ευρύτερη περιοχή του Περάματος, αλλά και της Σαλαμίνας.  Από τη μία πλευρά θα αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό το Πέραμα και από την άλλη θα αναβαθμίσει την ίδια τη νήσο της Σαλαμίνας, καλύπτοντας με ταχύτητα και ασφάλεια τις χιλιάδες καθημερινές μετακινήσεις από και προς  αυτήν».

Source backlink

Ενισχύονται οι δασικές υπηρεσίες ενόψει της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων


Ενισχύονται οι δασικές υπηρεσίες ενόψει της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας., ο πρωταρχικός ρόλος που θα διαδραματίσουν οι  δασικές υπηρεσίες της χώρας και τα δημόσια δασικά φυτώρια στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε ο υφυπουργός Προστασίας Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, με τους προέδρους και εκπροσώπους  των Ενώσεων Δασικών Υπαλλήλων.

Απευθυνόμενος στους προέδρους της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων, Νικήτα Φραγκισκάκη, της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, Αντιγόνη Καραδόντα και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων, Γιώργο Παπαδιά, ο υφυπουργός ανέφερε ότι: 

«Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, που θα ξεκινήσει από την επόμενη χρονιά και θα χρηματοδοτηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και έχει στυλοβάτες, μεταξύ άλλων, τους δασολόγους, τους δασοπόνους και τους δασοφύλακες. Γι’ αυτό το ΥΠΕΝ ολοκληρώνει άμεσα τις διαδικασίες πρόσληψης 700 εποχικών υπαλλήλων, μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι 350 Δασολόγοι, 200 Δασοπόνοι και 150 Διοικητικοί θα στελεχώσουν τις δασικές υπηρεσίες, για την κάλυψη άμεσων αναγκών».

Οι επικεφαλής των Ενώσεων έθεσαν στον κ. Αμυρά το θέμα της πλήρους αξιοποίησης των πιστώσεων που κατανέμει το ΥΠΕΝ στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και συζητήθηκαν προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των δασών με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Supply link